Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl51ll22VmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

TBS Group

Chung sức kiến tạo tương lai

TBS Group là tập đoàn Sản xuất công nghiệp thời trang & Đầu tư tài chính với sáu ngành chủ lực:Sản xuất CN Da giày, Sản xuất CN túi xách; Đầu tư-Kinh doanh-Quản lý BĐS và Hạ tầng Công nghiệp

  • hZWXl51ll22VmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWpwa5hub7Cx

Company Menu

Why TBS Group?

TBS hướng đến trở thành công ty đầu tư quốc tế đa ngành uy tín tại Việt Nam và khu vực, từng bước góp phần giúp cho ngành công nghiệp nước nhà tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong quá trình hoạt động, xây dựng và phát triển theo định hướng đã nêu, mỗi ngành nghề đều có những thành tích, thành công đáng kể góp phần quan trọng vào sự phát triển vững mạnh của TBS.

TBS Group trong quá trình phát triển, liên tục hoàn thiện nhằm thỏa mãn không ngừng nhu cầu của 5 bên liên quan:  Khách Hàng – Người Lao Động – Nhà Cung Ứng – Cổ Đông – Xã Hội.

Năm 2016, TBS Group vận động chiến dịch “Học tập- Kiện toàn tổ chức” với tham vọng nâng tầm lực lượng nhân lực chiến lược của tập đoàn. TBS xác định yếu tố quan trọng để có thể chiến thắng là con người và tiên phong sử dụng chuyên viên người Việt trong hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm.

Sánh vai ngang hàng với các công ty FDI, với tiềm lực phát triển vững mạnh, TBS Group sẽ là đại diện của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành da giày và túi xách. Tham gia làm việc cùng chúng tôi là bạn đang ủng hộ, góp phần tạo nên sức mạnh cạnh tranh cho Doanh nghiệp Việt Nam như TBS nói riêng và cho đất nước nói chung trên trường quốc tế.

Inside review about TBS Group

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends

TBS Group - Recent Updates

hZWXl51ll22VmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZOnw9HQvafTz9bFntqQxc_OtcnWoKjPpdWk31hr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9haGqFmZmmnqmc1pyb13ymxZydnsmHn9SempyI1JHTmtHWhJ7FoGNv4aSgY5dwUtqZ1pydrMWWqZyYW3Chc2WbYGNomnFtYmZsZJRlaJ1nctdyZWGch8XW2MzR2MOR1qLIhZ3MnplnZZhpnWudZmGfaZZnanGdcLGw
Lazy Load...