Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmpxhk2uWlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

TBS Group

Chung sức kiến tạo tương lai

TBS Group là tập đoàn Sản xuất công nghiệp thời trang & Đầu tư tài chính với sáu ngành chủ lực:Sản xuất CN Da giày, Sản xuất CN túi xách; Đầu tư-Kinh doanh-Quản lý BĐS và Hạ tầng Công nghiệp

  • hZWXmpxhk2uWlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWpwa5hub7Cx

Company Menu

Why TBS Group?


TBS hướng đến trở thành công ty đầu tư quốc tế đa ngành uy tín tại Việt Nam và khu vực, từng bước góp phần giúp cho ngành công nghiệp nước nhà tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong quá trình hoạt động, xây dựng và phát triển theo định hướng đã nêu, mỗi ngành nghề đều có những thành tích, thành công đáng kể góp phần quan trọng vào sự phát triển vững mạnh của TBS... see more

CLICK HERE

Inside review about TBS Group

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends
Lazy Load...